Disclaimer & Privacy Statement

Wie een muur afbreekt, bouwt een uitzicht op

Disclaimer & Privacy Statement

Op deze website van Beyond Habits wordt grote zorg besteed aan een zo compleet en correct mogelijk aanbod van informatie. Wij streven ernaar de site zo eenvoudig en gebruikersvriendelijk mogelijk te houden. De site is dan ook voortdurend in ontwikkeling.
Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en Beyond Habits neemt dan ook geen verant-woordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.

Wij hechten waarde aan uw privacy. Wij willen u daarom uitgebreid informeren over ons internetbeleid en de maatregelen die wij hebben genomen om uw privacy te beschermen, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over de manier waarop wij met de persoonsgegevens omgaan die u ons online toevertrouwt.

E-mail disclaimer
E-mails met de eventuele bijlagen zijn mogelijk vertrouwelijk en vallen onder het briefgeheim. Mocht u niet de beoogde ontvanger zijn van een e-mail, dan verzoeken wij u dringend de afzender hiervan op de hoogte te stellen en de e-mail te verwijderen. Het doorzenden, gebruiken, opslaan of kopiëren van de informatie in deze e-mail zonder toestemming van de afzender is ten strengste verboden. Beyond Habits aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enigerlei schade voortvloeiend uit virussen, verkeerd gebruik en/of ongeoorloofde acceptatie van de inhoud van dit bericht.

E-mailberichten inclusief bijlagen worden op virussen gescand voor verzending.

Samenvatting
1) Wij delen uw persoonsgegevens inclusief e-mail adressen nooit met derden.
2) Wij sturen u alleen de informatie waar u om heeft gevraagd, en wij respecteren uw opt-out verzoeken.
3) Wij gebruiken "cookies" om betere functionaliteit te kunnen bieden en om bezoekers een gepersonaliseerde inhoud te kunnen bieden.

Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen uitsluitend persoonsgebonden informatie van bezoekers op vrijwillige basis. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om namen en e-mailadressen.

Wat doen we met die gegevens?
We gebruiken de ons bekende gegevens uitsluitend ten behoeve van 
1) het leggen van contact met u (uw firma) als reactie op een contact verzoek, of
2) voor het verzenden van nieuwsbrieven (2x per jaar), daarbij respecteren wij uw opt-out verzoek.

Wat zijn cookies?
"Cookies" zijn gegevensbestanden die uw computer zelf lokaal opslaat terwijl u onze site bekijkt. Deze gegevensbestanden bevatten informatie (bijv. uw naam, e-mail adres) op basis waarvan onze site belangrijke informatie kan onthouden waardoor het gebruik van de site voor u efficiënter en nuttiger verloopt.

En als ik geen cookies wil?
Als u geen prijs stelt op cookies, kunt u uw computer zodanig instellen dat u een waarschuwing krijgt als er een cookie wordt gestuurd. U kunt ook met behulp van uw browser alle cookies uitzetten (kijk in het Help menu van uw browser hoe dat precies moet).
Als u de cookies uitzet, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot een aantal van bovengenoemde opties.

Hoe zit het met links naar andere sites?
Wij proberen links aan te bieden naar informatieve sites.

U dient echter altijd zelf het privacybeleid van dergelijke sites te controleren, zodat u weet op welke manier zij informatie verzamelen, inclusief het eventuele gebruik van cookies. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het informatie verzamelingsbeleid van sites die door andere bedrijven en instellingen beheerd worden. Indien u een andere site bezoekt, dient u zich op de hoogte te stellen van de geldende privacy regels en overige voorwaarden.
 


117
Ik maak me nooit zorgen om wat ik doe, alleen om wat ik niet doe
Winston Churchill