Intervisie

Als je begint te denken dat het probleem ergens daarbuiten is, houd dan halt. Die gedachte is namelijk het probleem

Intervisie

De waarheid zit in je jezelf, ook al zie je dat niet direct. Regelmatig begeleid ik intervisie-trajecten voor een groep van mijn klanten. Verder incompany bv. voor ambtenaren binnen de doelgroep van het bureau ABD van de rijksoverheid.

Mijn klanten zitten regelmatig met vragen van professionele en persoonlijke aard waar ze een klankbord voor zoeken. Vragen die langskomen zijn bv.:

  • Hoe hou ik in de dagelijkse hectiek van het leidinggeven ook mijn focus op het hogere doel?
  • Ik wil het tempo erin houden. Hoe geef ik toch voldoende ruimte aan mijn managers?
  • Ik ervaar een spanning tussen de eisen die vanuit de directie aan mij worden en de behoeften in mijn eigen managementteam. Hoe kan ik daar op een gezonde manier de leiding in nemen?
  • Hoe zit het met mijn loyaliteit, naar wie of wat gaat die eigenlijk uit?
  • In de lopende reorganisatie wordt veel van mij gevraagd terwijl ook mijn positie ter discussie staat. Hoe kan ik mijn daar op een voor mij gezonde manier in opstellen?
  • Er worden besluiten genomen die indruisen tegen mijn gevoel van integriteit, hoe mij daartoe te verhouden?

Vragen die ze graag eens buiten de eigen organisatie aan collega’s zouden willen stellen die op een gelijk niveau opereren. Die door goed doorvragen nieuwe inzichten kunnen aandragen en hen daardoor dichter bij een oplossing brengen die bij hen past en die ze zelf op dit moment nog niet zien. Oplossingen die ze direct kunnen toepassen.

Dergelijke vragen passen uitstekend in de setting van een intervisiebijeenkomst.

Om die reden organiseer ik regelmatig intervisiegroepen voor mijn klanten. Ik breng mensen samen die “elkaar wat te bieden hebben”, omdat ze op vergelijkbaar functieniveau opereren en elkaars dilemma’s daardoor goed herkennen. En omdat ze het inspirerend vinden om met elkaar hun vragen te onderzoeken.
Deelname betekent voor hen ook uitbreiding van het eigen netwerk. De ervaring is dat de band tussen deelnemers zich gedurende de intervisie verstevigt.

Ik vorm intervisiegroepen van 6 deelnemers, uit 6 verschillende organisaties. We komen 6 keer een dagdeel bijeen in een periode van ongeveer 1 jaar op een externe locatie of wisselend bij één van de deelnemers. Per bijeenkomst behandelen we in ieder geval 2 en mogelijk 3 vragen. Mijn ervaring is dat diepgang voor kwantiteit moet gaan. Deelnemers leren nl. ook van de ervaringen van anderen.

Belangstelling? Stuur een e-mail naar hans@hansvanelk.nl


13
Er is veel verstand voor nodig om sommige dingen onbegrijpelijk te vinden.
Anoniem