Iets meer over mij

Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen (Kierkegaard). Wat is jouw verhaal?

Iets meer over mij

‘The intuitive mind is a sacred gift and 
the rational mind is a faithfull servant.
We’ve created a society that honours 
the servant and has forgotten the gift.’

Albert Einstein

Ik heb in mijn leven veel geleerd over 'plek' en 'grenzen'. Plek is voor mij daar waar ik mij thuis voel, daar waar ik de ander graag ontmoet. Beide thema's hebben veel te maken met autonomie. Autonomie bestaat uit de woorddelen 'auto' (= zelf) en 'nomos' (= wet), dus eigenlijk de bevoegdheid om jezelf wetten te geven. Autonomie gaat over 'ik-bepaling' maar ook over 'overgave'. Om autonoom te zijn moet je dus leren onderscheiden waar je invloed hebt en waar je mee hebt te leven. Voor autonomie is dus nodig inzicht, ervaring en besef van 'wat heb ik te doen en te laten'.

Een ontwikkelingsproces wordt ingezet wanneer er een verlangen is, een wens om ergens naar toe te gaan of om ergens vandaan te bewegen. Het vraagt moed en leiderschap om in de gewenste richting te gaan bewegen. Het vereist dat je contact houdt met jezelf en met je omgeving, of je dat nu vanuit organisatie, vanuit team of vanuit individueel perspectief bekijkt.

Bij mij is die aanzet tot ontwikkeling als begeleider gekomen in 2005 toen ik samen met een aantal collega's een coachpraktijk startte vanuit het consultancy bedrijf waar we toen werkten. Toen dat bedrijf in 2006 fuseerde, heb ik besloten zelfstandig verder te gaan als begeleider van leiderschap- en organisatieontwikkeling. De opdrachten worden steviger en uitdagender, iets waar ik van leer en waar ik vooral ook van geniet.

Ik combineer 25 jaar werkervaring in het bedrijfsleven met bedrijfskundige opleidingen en later opleidingen op het gebied van coaching en begeleiding bij o.a. Phoenix en het ITIP. Ik kom tot de beste resultaten wanneer ik kan werken in de context van de ontwikkeling van de organisatie. Dus daar waar de gewenste ontwikkeling van de organisatie en de betekenis daarvan voor leiders, hun teams en de individuele professionals elkaar ontmoeten. Daarbij kijk ik vooral vanuit systemisch perspectief, wat wil de organisatie bereiken, wat blokkeert daarin, hoe zou het beter kunnen functioneren en welke bijdrage kan ik daarin hebben? Dat vraagt kijken naar wat zichtbaar is maar ook naar dat wat niet direct zichtbaar is. Vaak spelen die 'onderstromen' een belangrijke rol in het al dan niet bereiken van de gewenste ontwikkeling. 


119
Wanneer je een succesvol bedrijf tegenkomt, is er iemand geweest die een moedige beslissing heeft durven nemen
Peter F. Drucker