RealDrives

Je moet datgene doen waarvan je denkt dat je het niet zult kunnen

RealDrives

RealDrives, biedt een unieke methode om naar gedrag te kijken van zowel leiders als hun teams en is vooral gemaakt voor het meten van mensen en groepen die iets te willen hebben en hun eigen werk vorm kunnen geven

Anders dan andere drijfveerproducten laat RealDrives ook een omgevingsbeeld zien, waarmee direct leesbaar is hoe mensen hun omgeving zien en waarderen. Meet je een groep managers, dan weet je hoe de groep denkt over cultuur waarin zij opereren. Je ziet de passie van de groep, en de gezamenlijke sturingsbehoefte: “onze tent moet echt meer van dit, en minder van dat!”. Vervolgens meet RealDrives ook hoe mensen zich gedragen, in de veronderstelling dat hun leiderschapsgedrag ook echt tot de beoogde verandering leidt. 

In het spanningsveld tussen de eigen passie en sturingsbehoefte en het feitelijk gedrag laat ik managementteams ervaren dat zij met hun gedrag de gewenste ontwikkelrichting van het team en de organisatie soms in de weg zitten.

Van daaruit kan ik verder werken met het team, zodat alignment ontstaat en er energie vrijkomt om te werken aan de gewenste ontwikkelrichting van de organisatie.

Aanpak

Fase 1 Doormeten van de deelnemers met RealDrives, een korte test via internet

Fase 2 Een workshop RealDrives
Na een korte toelichting van de theorie achter RealDrives bespreek ik de individuele uitslagen met jullie en het beeld van het team. Aan de hand van de resultaten stellen jullie met elkaar vast welke veranderingen jullie willen zien en of jullie gedrag effectief is om op die veranderingen te sturen. Jullie definiëren leerpunten en noodzakelijke gedragsveranderingen

Fase 3 Ontwikkeling
Ik begeleid jou en je team en/of individuele managers in deze gedragsveranderingen middels teamcoaching en/of individuele coaching

Fase 4 Herhalingsmeting
Om de effecten van de gedragsverandering vast te stellen (doen wij het zelf beter, werkt het?)


170
Chop wood, fetch water, do the right thing
Anoniem