Leiderschapsontwikkeling

Niets is blijvend, behalve verandering [Heraclitus]

Leiderschapsontwikkeling

Ontwikkelen gaat over transformeren, de toekomst ziet er anders uit dan het heden. Het verlangen naar transformatie kan van binnenuit komen of wordt misschien van buitenaf gedicteerd. Hoe dan ook om te kunnen ontwikkelen is een stevige basis nodig.

In heb ervaren dat mensen het verschil kunnen maken voor zichzelf, voor de mensen om hen heen en voor de organisatie waarin ze werken wanneer ze hun leiderschap durven nemen. Dat ze daarin autonoom kunnen zijn, gezond denkvermogen hebben, besluiten kunnen nemen en die zo nodig kunnen herzien.
Het is mijn passie om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van gezond leiderschap en de autonomie van mensen wanneer ze daarin even zoekende zijn. Omdat ik zie dat mensen daar zelf van genieten en daarmee bijdragen aan het plezier en de succesvolle ontwikkeling van de mensen om hen heen en de organisaties waarin ze werken.

Ik coach individuele leiders, professionals en hun teams op thema's rond leiderschap en autonomie bv. rond:
•    Plek innemen en daarmee verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen
•    Het op een gezonde manier omgaan met grenzen
•    Contact aangaan dus eerlijk zijn over gevoel, gedrag en handelen
•    Moed tonen om te benoemen wat er speelt
•    Durven vertragen om te dienen
•    Het oog te houden op het hogere doel

Inmiddels heb ik in meer dan 40 verschillende commerciële- en overheidsorganisaties gewerkt rond leiderschapsontwikkeling en meer dan 200 leiders individueel mogen begeleiden. Verder werk ik als begeleider bij career transition voor The Boston Consulting Group, als ICC begeleider binnen bureau ABD van het ministerie van Binnenlandse Zaken en als executive coach voor o.a. de SVB.


11
Blijven zitten met vragen is dikwijls beter dan de zaak afdoen met voorbarige antwoorden.
Anoniem